swami Vivekanand quote * - ATG News

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, November 14, 2015

swami Vivekanand quote *


विवेकानंदांची अतिशय महत्त्वाचे वाक्ये:-

✔ शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची

जिद्ध ज्याच्या अंगी असते तोच खरा

कर्तृत्ववान होय.

✔ स्वत:ला घडविण्यात आपला वेळ खर्च

करा म्हणजे तुम्हाला इतरांना दोष द्यायला

वेळच मिळणार नाही.

✔ प्रामाणिकपणा ही फार महागडी वस्तु

आहे कुठल्याही फालतू माणसाकडून त्याची

अपेक्षा करू नका.

✔ जेव्हा आयुष्य हसवेल तेव्हा समजा

चांगल्या कर्माचे फळ आहे आणि जेव्हा

आयुष्य रडवेल तेव्हा समजा चांगले कर्म

करण्याची वेळ आली आहे.

✔ इतराशी प्रामाणिक राहण कधीही चांगलं

पण स्वत:शी प्रामाणिक राहिलात तर जास्त

सुखी आणि समाधानी होऊ शकता.

✔ तुमच्याकडे बघून भूंकणा-या प्रत्येक

कुत्र्याकड़े लक्ष देत बसलात तर तुम्ही

तुमच्या ध्येयापर्यंत कधीच पोहचु शकणार

नाही.

✔ जीवनात एकदा ध्येय निर्धारित

केल्यानंतर पुन्हा मागे वळुन पाहू नका,कारण

पुन्हा मागे वळुन पाहणारे इतिहास

घडवीत नसतात.

✔ काहीही करा पण गुणवत्तापूर्ण करा

ज्या क्षेत्रात तुम्ही जाल त्यात जिव ओता

.त्यात सर्वोचस्थानी पोहोचा.

✔ स्वत:चा आत्मविश्वास वाढवायचा

असेल तर स्वत:विषयीच्या सकारात्मक

बाबिंचेच चिंतन सतत केले पाहिजे.

✔ घर्षण केल्याशिवाय रत्न उजळत

नाही.त्याचप्रमाणे सातत्याने प्रयन्त

केल्याशिवाय व्यक्ती कुशल होत नाही.

✔ आयुष्यातल्या नकारात्मक आणि वाईट

गोष्टी आपण एकेक करुन काढुन टाकायला

सुरवात केली की आपोआप आयुष्यात

चांगल्या गोष्टीसाठी जागा तयार होते.

✔ चुका सुधारण्यासाठी ज्याची

स्वत:शीच लढाई असते त्याला कोणीच हरवू

शकत नाही.

✔ जे आजवर तुमच्याकडे काहीच नव्हतं

अस काही तुम्हाला हवे आहे मग आजवर जे

काहीच केले नाही अस काही तरी करण्याची

तयारी ठेवा.

✔ बदल घडविल्याशिवाय प्रगती होऊ

शकत नाही आणि ज्यांना स्वत:च मन

बदलवता येत नाही ते कशातच बदल घडवू

शकत नाही.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here