Vyakaran - ATG News

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, January 8, 2016

Vyakaran

सराव टेस्ट -१
सराव टेस्ट -१(Practice Test)
1) वाक्याचा प्रकार सांगा " पानांमुळे झाडे श्वास घेतात. "
विधानार्थीप्रश्नार्थीनकारार्थीउद्गारार्थी1. विधानार्थी
2) वाक्यातील कर्ता ओळखा. "त्याला जरा गंमत वाटली. "
त्यालाजरागंमतवाटली4. वाटली
3) वाक्यातील कर्ता ओळखा. " बादशहाखान हे नाव तुम्ही ऐकले असेल. "
बादशहाखाननावहे नावअसेल4. असेल
4) वाक्यातील कर्ता ओळखा. " मी त्याचे उत्तर ऐकले. "
उत्तरमीत्याचेमी त्याचे3. त्याचे
5) वाक्यातील कर्ता ओळखा. " गावात लोक त्याची चर्चा करीत "
लोकगावातचर्चात्याची2. गावात
6) 'त्याच्या तालावर पाकोळ्या नाचतात आणि पाखरे त्यांची साथ करतात' - वाक्यप्रकार ओळ्ख.
संयुक्तकेवलमिश्रगौण1. संयुक्त
7) 'आज पाऊस पडावा' -वाकप्रचार ओळखा.
केवलमिश्रसंयुक्तगौण1. केवल
8) खालीलपैकी प्रत्ययघटीत शब्द ओळखा.
भवितव्यआडनावविज्ञानप्रगती1. भवितव्य
9) खालीलपैकी उपसर्गघटीत शब्द ओळख.
आजन्मलेखकदाताखोदाई1. आजन्म
10) 'पाडले' या शब्द क्रियापदाचा कोणता प्रकार दर्शवतो?
प्रयोजक क्रियापदसाधित क्रियापदसिद्ध क्रियापदशक्य क्रियापद1. प्रयोजक क्रियापद

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here