खरच सांगा गुरुजी

खरच सांगा गुरुजी
===========================
खरच सांगा गुरुजी.कोण कुठं चुकलं
शाळेमध्ये पोरगं नेमकं काय शिकलं
काॅप्या पुरवुन शाळेचं
   काम तुम्ही खास केलं ,
      दहावीचं पोर माझं
       झटक्यात पास केलं !
       पोरासगट माझा
      सत्कार जाहिर झाला.
      सत्काराचा माझ्या गाजावाजा
      गावभर झाला !
माझ्यासह संस्थेचं, नाव त्यानं राखलं
खरच सांगा गुरुजी,कोण कुठं चुकलं
       टक्केवारी वाढवुन
       पगार तुमची वाढली,
      पगाराची नशा
       दारुसारखी चढली !
       अाता पोरगं अाकरावीत
      भुगोल गणित पचेना .
       इंग्रजीतर सोडाच
       मराठीही वाचेना !
परिक्षेच्या भट्टीत ,कच्चं अांम्बं पिकलं
खरच सांगा गुरुजी,कोण कुठं चुकलं
        अाकरावीतुन बारावीत
        तसच तुम्ही रेटलं,
        फॅशनचे कपडे घालुन
        नटावणी नटलं !
        बारावीच्या नखर्‍याला
        खुदकन हसलं,
       चार विषयात पोरगं
       गळ्याइतकं फसलं !
मायेनं पदराखाली,अाम्ही त्याला झाकलं
खरच सांगा गुरुजी कोण कुठं चुकलं
       शाळंसाठी पोराच्या
       नवं साल धरलं.
       विकु म्हणते अाई त्याची
       गळ्यातिल डोरलं !
       शाळा शिकुन पोरगं
      लय लय मोठं होईल,
      अाईच्या सपनाला
      सुखाचं फुल येईल !
सुखाचं सपान , डोळ्यातच सुकलं
खरच सांगा गुरुजी,कोण कुठं चुकलं
       शाळंला पोरानं
       राम राम ठोकला,
       पुस्तकाचा डिगारा
       किलोवर विकला !
      अाता पोरगं हॅाटेलात
      काम करु लागलं,
      खंगलेल्या संसाराला
      धिर देवु लागलं !
अायुष्याच्या प्रवासात कोण काय शिकलं
खरच सांगा गुरुजी,कोण कुठं चुकलं
शाळेमध्ये पोरगं नेमकं काय शिकलं
_______________________
आजच्या आठवी पर्यंन्त पुढच्या वर्गात ढकलणे व नंतर पुढे मुलांची कशी परवड होऊन नुकसान होत हे विशद करणारी सुंदर कवीता .

Post a Comment

0 Comments